• Бул. "Цар Освободител"
    (До изхода на КАТ Варна)
  • гр.Варна бул. "Цар Борис III"
    (посока Варна в дясно)

Гаранционни условия

Гаранционни условия

Гаранционният срок на входните и интериорни врати е 1 година, считано от датата на монтаж. Гаранцията е валидна при монтаж, извършен от монтажна група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и важи за фабрични дефекти в заключващите системи и в окачването.

Гаранционно обслужане може да бъде отказано при опит за отстраняване на дефекти без присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при повреди в следствие на неправилна експлоатация, при възникване на повреди в следствие на природни бедствия и аварии, при опит за влизане с взлом, при злонамерени действия от външни лица.

Спешни повреди по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, непозволяващи влизане в жилището се отстраняват от специалист - ключар в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка.

Рекламацията по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дефекти, невъзпрепятстващи влизането в обекта се изпълняват за срок не по-дълъг от 7 /седем/ работни дни. За селища без представителство на фирмата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща транспортни разходи по действащата към момента на подаване на рекламацията тарифа.
Рекламации се приемат в офисите на ЕмБи Доорс ЕООД.