• Бул. "Цар Освободител"
    (До изхода на КАТ Варна)
  • гр.Варна бул. "Цар Борис III"
    (посока Варна в дясно)

Инструкция за монтаж на входна врата

Инструкция за монтаж на входна врата

1. Комплектът на входна врата съдържа: врата с каса, анкерни шпилки, декоративни капачки, ключове, дръжки. Комплектът на допълнителната каса съдържа: плоскости широки 300 мм - две дълги (вертикални) и една къса (хоризонтална), первази - два дълги и един къс, уплътнение.
2. Осигурява се светъл отвор с просвет 20 мм от двете страни на касата на вратата и 20 мм просвет отгоре.
3. Вратата заедно с касата се поставя в отвора, по желание на клиента се повдига или вкопава за постигане на желаното ниво, нивелира се във вертикално и хоризонтално направление.
4. Нивелираната врата се застопорява с дървени клинове и се фиксира в четирите ъгъла с монтажна пяна. Изчаква се 30-40 минути за набиране якост на пяната, след което касата се фиксира изцяло с монтажна пяна. Важно е да не се фиксира цялата каса с монтажна пяна еднократно, тъй като при разширението си монтажната пяна оказва голямо усилие и може да деформира касата!
5. Монтажната пяна се втвърдява повърхностно след 30 - 40 минути. Отваря се крилото на вратата, през касата със свредло за бетон Ф13 мм се пробиват отвори дълбоки 250 мм. В отворите се набиват анкерните шпилки. Гайките на шпилките се обират с гаечен ключ без да се пренатягат, за да се избегне деформиране на касата. Поставят се декоративните капачки на отворите на касата.
6. Монтира се дръжката. Проверява се функционирането на заключващия механизъм - двустепенно заключване; всички шишове да излизат и да се прибират без задържане, райберът да функционира нормално. При скърцане пантите да се гресират! Ако крилото не се затваря симетрично в касата, да се нивелира от пантите! Ако в затворено положение вратата потраква, да се дублира уплътнението й. Ако вратата се затваря трудно, да се изпили отворът за езика на бравата до осигуряване на нормално затваряне.
7. Допълнителна каса - да се измери точното разстояние от касата до външния ръб на отвора. Двете вертикални и хоризонталната плоскост да се намалят на циркуляр до нужния размер. Краищата на первазите да се подрежат под ъгъл от 45 градуса. Плоскостите се закрепват към касата с винтове и се фиксират с монтажна пяна. След втвърдяването се поставят первазите и уплътнението.